Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Κατηγοριοποίηση και συμπτώματα


Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μια ανομοιογενής ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται με δυσκολίες στην εμπέδωση γνώσεων και στη χρήση των ικανοτήτων της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού και των μαθηματικών.

Οι διαταραχές αυτές οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν χαμηλή νοημοσύνη, το αντίθετο μάλιστα, θα πρέπει  η νοημοσύνη τους να είναι τουλάχιστον στα όρια του φυσιολογικού για να χαρακτηριστούν μαθητές με μαθησιακά προβλήματα - σε διαφορετική περίπτωση εμπίπτουν σε άλλου είδους διαταραχές. Ωστόσο οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν απόκλιση μεταξύ των νοητικών τους ικανοτήτων και της σχολικής επίδοσης, παρόλο που μπορεί να μελετούν για ώρες.

Κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών:
  • δυσλεξία (ειδική διαταραχή της ανάγνωσης)
  • ειδική μαθησιακή δυσκολία της γραφής και της γραπτής έκφρασης)
  • δυσαριθμησία 
Οι παραπάνω δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν αλλά και να εμφανίζεται η καθεμία μόνη. 

Αναπτυξιακού τύπου δυσκολίες που μπορεί να προηγούνται της εμφάνισης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών περιλαμβάνουν:
χωροχρονικό αποπροσανατολισμό, δυσκολία συγκράτησης της προσοχής σε ένα ερέθισμα, δυσκολία στο να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους μέσω του λόγου ή και να κατανοήσουν εντολές που τους δίνουμε και δυσκολία στη διάκριση λεπτών ακουστικών διαφορών σε ήχους.

Κάποιες δυσκολίες που μπορεί να υποψιάσουν τους γονείς:
Ανάγνωση:  επίπεδος ρυθμός ανάγνωσης, αντικαταστάσεις γραμμάτων, παραλείψεις γραμμάτων και  συλλαβών, αντιστροφές γραμμάτων και συλλαβών, δεν κατανοεί το κείμενο που διαβάζει κτλ.
Γραφή: αντιστροφές γραμμάτων, αντικαταστάσεις γραμμάτων, παραλείψεις γραμμάτων και συλλαβών, έλλειψη σημείων στίξης, μίξη κεφαλαίων-πεζών κτλ.
Μαθηματικά: δυσκολία κατηγοριοποίησης αντικειμένων σε ομάδες, δυσκολία ακολουθίας μαθηματικών βημάτων, δυσκολία στην αναγνώριση και ανάγνωση μαθηματικών συμβόλων.

Η έγκαιρη διάγνωση και όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος βελτιώνει σημαντικά την απόδοση των μαθητών και συμβάλλει στην πρόοδο τους.