Υπηρεσίες

Υπηρεσίες προς ενήλικες:

  • Ψυχοθεραπεία (αγχώδεις διαταραχές, συναισθηματικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας)
  • Career coaching
  • Σχολές Γονέων
  • Ομάδες Υποστήριξης Εκπαιδευτικών
  • Ομάδες Υποστήριξης Ανέργων
Υπηρεσίες προς μαθητές και εφήβους:
  • Διάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Άγχος και Κατάθλιψη στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Ο χώρος: