Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βασίζεται στα παρακάτω διεθνώς αξιόπιστα εργαλεία
  • The Sixteen Personality Factors Questionnaire (τεστ προσωπικότητας)
  • CAB  (τεστ ικανοτήτων)
  • OVIS (ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων)